SK| EN| RU
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Headquarters

ISTROENERGO GROUP, a.s.
Rozmarínová 4
934 01  LEVICE
Slovakia

Tel.: +421 (36) 6376 111, 112
Fax: + 421 (36) 6227 249, 6 228 115
E-mail: ieg@ieg.sk
IČO: 365 18 531 
IČ DPH: SK2020155742
Company is registered by Obchodný register Okresného súdu v Nitre, Oddiel Sa, Vložka č. 10004/N

The adress for equipment and other deliveries storage:
ISTROENERGO GROUP, a.s.
Sklady Levitexu,  Ku Bratke 5
934 01 LEVICE
Slovakia
Tel.: +421 908 790 106