Chceš vyštudovať najlepšiu školu? Je to jednoduché a nie je to o inštitúcii.

Chceš vyštudovať najlepšiu školu? Je to jednoduché a nie je to o inštitúcii.

Asi viacerí študenti poznáme, keď sa nás obzvlášť starší ľudia opýtajú, čo to študujeme. Kľudne odpovieme a nasledujú ďalšie otázky, čo s tým budeme robiť po škole a pod. Staršia generácia berie do úvahy svoj pohľad na vzdelávanie, aký bol za čias socializmu; človek niečo vyštudoval a mal zabezpečenú budúcnosť. Dnes v trhovom systéme sa doba mení a nič nie je isté, a preto nie je inštitúcia najdôležitejšia, ale dôležitejšiu úlohu zohráva dnes, už častejšie opakované celoživotné vzdelávanie, tiež ho môžeme nazvať aj samovzdelávanie.   

univerzita

Samozrejme, ani samovzdelávanie nie je zárukou budúceho úspechu. Sú to aj iné faktory, ktoré tu zohrávajú dôležitú úlohu, ako napríklad šťastie, rodinné zázemie a pod. Okrem iného, samovzdelávanie nie je časovo ohraničené, môžeme ho vymedziť ako doživotné.

akademie

Ale ako ho konkrétne definovať? Jednoducho; ako sme už zmienili, trhový liberálny systém vyžaduje pokrok a byť stále lepším a lepším. To, čomu sa rozumieme dnes, za 10 rokov nemusí byť v kurze. Takže je to pokrok, ktorý nás núti venovať sa viac vzdelávaniu a zároveň do neho investovať viac času a aj peňažných prostriedkov. Tým pádom aj štúdium niektorej vysokej školy môže byť nedostatočné, respektíve obmedzené, obzvlášť ak máme na mysli slovenské školstvo. Viacerí z nás poznajú frázu: „pozri, ledva dokončil učňovku a kde je teraz (aký je úspešný)“. 

knihy

Takáto vzdelávacia činnosť vychádza predovšetkým z nášho vlastného záujmu, odhodlania a vytrvalosti. Nebude náhodou, že v priemere CEO (výkonný riaditeľ) v USA prečíta za rok 60 kníh. Inak povedené, priemerný výkonný riaditeľ si uvedomuje, že spájanie nových vedomostí (súvislostí) robí jeho výkonnejším a následne aj spoločnosť, v ktorej pracuje.  Preto si dajme otázku, koľko spravím pre seba ja, aby som bol viac a viac vzdelanejší ?  Skutočné vzdelávanie je o uvedomení si dôležitosti jeho samotného pre náš život teraz, tak aj do budúcnosti. A tak úspech človeka nezáleží od nejakej oficiálnej inštitúcie, ale od jeho snahy, uvedomeniu si, že byť lepším, či už v práci alebo medzi svojimi ľuďmi, záleží od vôle sa viac a viac vzdelávať a následne túto snahu pretaviť do praxe. 

Copyright © 2021 | Všetky práva vyhradené.