Strieľať dovolené!

V počítačových hrách je súťaživá streľba na bežnom poriadku. V realite to však až také jednoduché nie je. Existujú však výnimky, kde je vzájomná streľba nielen dovolená, ale aj nevyhnutná

PrečítaťStrieľať dovolené!

Copyright © 2021 | Všetky práva vyhradené.