Mať vlastnú nabíjačku na elektromobil vo firme (alebo doma) sa oplatí!

Mať vlastnú nabíjačku na elektromobil vo firme (alebo doma) sa oplatí!

Pre dnešnú dobu je špecifických niekoľko noviniek a pravidelne sa stretávame s vecami, s ktorými sa v minulosti stretávali len zriedka alebo dokonca vôbec. A k najviac prelomovým novinkám posledných rokov s navyše veľmi sľubnou vyhliadkou do budúcna sa radí elektromobilita.

  • Ide o spojenie modernej technológie s čoraz populárnejšími „zelenými“ vlastnosťami.

Ale fakt, že elektromobily na cestách viditeľne pribúdajú ma za následok, že bude potrebná väčšia sieť nabíjacích staníc. Je však pravda, že v súčasnosti sa s nabíjacími stanicami nestretávame len na parkoviskách či vo verejných priestoroch, ale takisto ich uprednostňuje čoraz viac firiem, ktoré využívajú tieto moderné nabíjacie komerčné autostanice.

nabíjecí stanice

A majú k tomu niekoľko dôvodov:

Jedným z dôvodov je fakt, že ak bude mať firma svoju vlastnú komerčnú autostanicu https://www.eco3energy.sk/nabijacie-stanice-komercne/, zvýši sa jej atraktívnosť, najmä v očiach vlastníkov elektromobilov. V dnešnej dobe sa im skrátka v online mapách ukáže, že konkrétny podnik disponuje komerčnou autostanicou a tým vzrastie pravdepodobnosť, že tento konkrétny podnik navštívia.

Ďalším dôvodom je potom samozrejme aj úspora pre podnik a možnosť profitovať z vlastnej autostanice. Jej benefity môžete využívať vy sám, no takisto ju môžete sprístupniť pre verejnosť a spoplatniť.

  • Všetky spomenuté dôvody vedú ku generovaniu firemných ziskov.

V neposlednom rade sú ale samozrejme aj spokojní zákazníci a zamestnanci. Či už váš personál alebo vaši klienti, ľudia určite ocenia dostupnosť komerčnej autostanice a zvýši to dobrý dojem z podniku.

stanice

Dispozícia tejto súčasti skrátka šetrí čas aj peniaze. Aj spomenutá rýchlosť nabíjania je určite dôležitým faktorom, ak zvážime, že v ponuke je výkonná autostanica s výkonom 22 kW. Ide o moderné riešenie, prvok sa dá ovládať diaľkovo, konkrétne cez váš mobil s použitím aplikácie.

Mať vlastnú autostanicu, či už doma alebo vo firme je takisto praktickým riešením. Je to určite šikovnejšie a komfortnejšie, než jazdiť k najbližšej stanici, ktorá môže byť od vás vzdialená aj 400 km.

Copyright © 2021 | Všetky práva vyhradené.