Muži „mileniáli“ zmenili svoje priority, čím spustili generačný odklon.

Muži „mileniáli“ zmenili svoje priority, čím spustili generačný odklon.

Priority mužov v ich životoch sa od tých, ktoré vyznávali v minulých storočiach, rapídne zmenili. V ostatnom období mali snahu vystupovať ako svalnatí muži s ukážkovo vypracovanými postavami, kvôli čomu dokázali vo fitness štúdiách tráviť každodenne celé hodiny, aby vzbudzovali rešpekt a obdiv, ich svaly museli byť viditeľné.

muší váha.jpg

Koho môžeme označiť za mileniála?
Mileniáli, ako nazývajú mladých mužov vo veku 18 až 29 rokov kanadskí psychológovia, už tento kult „svalnáčov“  pestovať netúžia, práve naopak. Vlastnosti, ktoré títo chlapi majú, nepatria medzi ich najobľúbenejšie, po ktorých by túžili, skôr to má opačných efekt. Debaty, ktoré sa točia okolo týchto charakteristík, v nich vyvolávajú negatívne emócie. Mladíci tohto storočia sú veľmi otvorení novým, nečakaným zážitkom, svoje zdravie si vysoko vážia, starajú sa oň a ich hlavnou vlastnosťou je sklon k štedrosti a altruizmu. Ak porovnáme ich generáciu s tou prechádzajúcou, zistíme jednoznačný odklon od sebectva a oveľa väčší záujem o spoločnosť, jej bezchybné fungovanie, ktoré je založené na spolupráci, a preto odsudzujú snahy ju rozdrobiť konkurenčným bojom. V protiklade s touto vekovou skupinou stojí generácia mužov 30-45 ročných, pre ktorých je fyzická sila, súťaživosť a nezávislosť, či značná snaha o čo najlepšie posty v kolektíve najdôležitejšia v ich živote. Tento výskum sa síce vykonával na kanadských mužoch, ale jeho autori sa vyjadrili, že tieto vlastnosti sa dajú charakterizovať ako všeobecný rys aj v mnohých iných kultúrach a podľa ich názoru prezrádza generačný odklon.

malování.jpg
 
Intelekt a nezištná pomoc sú „in“
Psychológovia z University of British Columbia viedli rozhovory so 639 mileniálmi a tie priniesli zaujímavé zistenia. Pre deväť z desiatich z nich je na prvom mieste kladných vlastností muža nezištná pomoc iným. Dôležitosť prijímania nových výziev a zážitkov pripisuje 88% z nich, byť na vysokej intelektuálnej úrovni, starať sa o svoje zdravie a telo a k spoločnosti byť emočne štedrý a odolný. Tieto vlastnosti si na mužoch cení a želá si ich viac ako osem z desiatich mileniálov.

Copyright © 2021 | Všetky práva vyhradené.