Najlepšie profesie pre absolventov s MBA titulom

Najlepšie profesie pre absolventov s MBA titulom

Master of Business Administration. Do slovenčiny preložené ako magister obchodnej administratívy, resp. magister ekonómie a manažmentu. Dopyt zamestnávateľov po zamestnancoch s týmto titulom je dnes obrovský a stále viac a viac rastúci.
 
Získanie titulu MBA Vám umožní výborne platené práce s garanciou kariérneho postupu. Je na Vás, do ktorého odboru zameriate svoje MBA štúdium, pričom dôležitým faktorom je typ profesie, ktorú chcete v budúcnosti vykonávať.
 
business.jpg

  1. Manažér informačných systémov

Zodpovednosť za plánovanie a koordináciu rôznych aktivít súvisiacich s počítačovým a informačným systémom organizácie, vývoj sietí, hardvéru a softvéru takisto ako zabezpečenie ochrany sietí danej firmy. Práve v tejto oblasti sa v posledných rokoch pozoruje rapídny rast dopytu po práci, preto ak získate titul MBA so zameraním na informačné systémy, máte obrovskú výhodu na trhu práce.

  1. Finančný manažér

Dozor nad finančnými aktivitami a transakciami firmy. Finanční manažéri, analytici či riaditelia dohliadajú na rozpočtové plány, investície, zahraničné finančné operácie. Jednoducho musia vedieť úspešne prepojiť financie s účinnou stratégiou. Čo sa týka počtu ľudí zamestnaných v danej profesii, predpokladá sa vzrast až o 12% do roku 2024, čo predstavuje niečo vyše 30 000 pracovných miest.

  1. Manažér v zdravotníctve

S MBA, manažérom zdravotníckych služieb? Áno, aj to je možné. Úlohou takýchto administrátorov je riadenie a koordinácia všetkých druhov služieb súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou. Či už ide o správu len oddelenia inštitúcie alebo dokonca celej nemocnice, manažér zdravotnej starostlivosti musí kriticky myslieť, byť informovaný a stále držať krok s novými reguláciami, legislatívou a technológiami.

  1. Marketingový manažér

Ako správne umiestniť produkt na trhu – či už doma alebo v zahraničí? Ako si udržať svojich verných zákazníkov a zaujať ďalších potenciálnych spotrebiteľov? Nad takýmito otázkami uvažuje manažér marketingu. Jeho úlohou je neustále hľadať prostriedky a príležitosti k expanzii na nedotknuté trhy. Skúma cieľový trh, konkurenciu, trendy, vlastnosti spotrebiteľov a pracuje na rôznych marketingových kampaniach.

kancelář.jpg

  1. Manažér ľudských zdrojov

Dozor nad plánovaním, riadením a  koordinovaním administratívy podniku. Predovšetkým nábor nových zamestnancov, vytváranie optimálneho pracovného prostredia, vzdelávanie, školenia a neustále sledovanie zmien v pracovnom práve. Ekonomika sa neprestajne rozpína, s množstvom novovzniknutých firiem, spoločností, a preto je potrebné mať niekoho, kto bude dohliadať na správnu a usporiadanú organizáciu vo vnútri firmy.

Copyright © 2021 | Všetky práva vyhradené.