Present perfect v angličtine – viete, ako ho správne používať?

Present perfect v angličtine – viete, ako ho správne používať?

Predprítomný čas (present perfect) v angličtine používame, ak opisujeme situáciu, pri ktorej je kľúčový jej následok v prítomnosti.
Napríklad:
My English has really improved.  Moja angličtina sa skutočne zlepšila.
Vo vetách s present perfect nie je dôležité, kedy presne sa dej odohral.
 
Môžeme ho tiež použiť pri rozprávaní o činnostiach, ktoré začali začali v minulosti, ešte neskočili a tým pádom pokračujú až do prítomnosti.
Napríklad:
She has been in USA for 5 months.  V USA je už 5 mesiacov.

Obrázek55
 
Predprítomný čas sa taktiež používa pre vyjadrenie činnosti, ktorá bola dokončená len nedávno.
have just eaten.   Práve som jedol.
 
Nemenej dôležité je tiež vedieť, kedy sa present perfect naopak nepoužíva.
 
Dajte si pozor hlavne na tieto 2 chyby:
1 Predprítomný čas nepoužijete, ak je vo vete príslovka určujúca konkrétny čas.
V prípade, že je vo vete použitá príslovka času, ktorá vyjadruje určitý časový bod v minulosti, tak je nesprávne použiť predprítomný čas. Vtedy potrebujete vo vete použiť minulý jednoduchý čas (past simple).
 
Táto veta je správna:
How many pages did you write yesterday. (Koľko strán si včera napísal?)
Táto veta je nesprávna:
How many pages have you written yesterday.
 
Obrázek66
 
2 Predprítomný čas nepoužijete, ak chcete vyrozprávať príbeh.
V tomto robia študenti angličtiny často chybu a občas pri rozprávaní príbehu z minulosti použijú vo vete aj present perfect.
Treba si uvedomiť, že príbeh je vlastne zložený z minulých udalostí (dejov), ktoré nasledovali po sebe.
Keďže sa tieto udalosti už odohrali v minulosti, tak nie je správne použíť predprítomný čas.
Na vyrozprávanie príbehu v angličtine sú omnoho viac vhodné minulé časy (past simple, past continuous, past perfect, past perfect continuous). Nemusíte ich poznať všetky, na začiatok si kľudne vystačíte aj s minulým jednoduchým časom.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup