Present perfect v angličtine – viete, ako ho správne používať?

Present perfect v angličtine – viete, ako ho správne používať?

Predprítomný čas (present perfect) v angličtine používame, ak opisujeme situáciu, pri ktorej je kľúčový jej následok v prítomnosti.
Napríklad:
My English has really improved. Moja angličtina sa skutočne zlepšila.
Vo vetách s present perfect nie je dôležité, kedy presne sa dej odohral.

Môžeme ho tiež použiť pri rozprávaní o činnostiach, ktoré začali začali v minulosti, ešte neskočili a tým pádom pokračujú až do prítomnosti.
Napríklad:
She has been in USA for 5 months. V USA je už 5 mesiacov.

Obrázek55

Predprítomný čas sa taktiež používa pre vyjadrenie činnosti, ktorá bola dokončená len nedávno.
I have just eaten. Práve som jedol.

Nemenej dôležité je tiež vedieť, kedy sa present perfect naopak nepoužíva.

Dajte si pozor hlavne na tieto 2 chyby:
1 Predprítomný čas nepoužijete, ak je vo vete príslovka určujúca konkrétny čas.
V prípade, že je vo vete použitá príslovka času, ktorá vyjadruje určitý časový bod v minulosti, tak je nesprávne použiť predprítomný čas. Vtedy potrebujete vo vete použiť minulý jednoduchý čas (past simple).

Táto veta je správna:
How many pages did you write yesterday. (Koľko strán si včera napísal?)
Táto veta je nesprávna:
How many pages have you written yesterday.

Obrázek66

2 Predprítomný čas nepoužijete, ak chcete vyrozprávať príbeh.
V tomto robia študenti angličtiny často chybu a občas pri rozprávaní príbehu z minulosti použijú vo vete aj present perfect.
Treba si uvedomiť, že príbeh je vlastne zložený z minulých udalostí (dejov), ktoré nasledovali po sebe.
Keďže sa tieto udalosti už odohrali v minulosti, tak nie je správne použíť predprítomný čas.
Na vyrozprávanie príbehu v angličtine sú omnoho viac vhodné minulé časy (past simple, past continuous, past perfect, past perfect continuous). Nemusíte ich poznať všetky, na začiatok si kľudne vystačíte aj s minulým jednoduchým časom.

Copyright © 2021 | Všetky práva vyhradené.