Stavebné povolenie a projektové energetické ohodnotenie budovy

Stavebné povolenie a projektové energetické ohodnotenie budovy

Získanie stavebného povolania môže byť zdĺhavý a komplikovaný proces, v rámci ktorého sa občas vyskytne aj zopár nepríjemností, ešte viac komplikujúcich jeho vybavenie. Pokiaľ ste však už niekedy o stavebné povolanie žiadali, určite viete, že je k nemu taktiež potrebné doložiť aj potrebnú súvisiacu dokumentáciu, ktorá sa týka energetického ohodnotenia stavby. Projektové energetické hodnotenie budovy Certifikácia budovy spočíva v tom, že sa na základe jeho vyhodnotenia stanoví výpočet energetickej hospodárnosti konkrétnej stavby.

energeticky hospodárna domácnosť

Čo sa týka konkrétnych kritérií, pozornosť sa venuje najmä energetickej hospodárnosti ohľadom vykurovania a tepelnoizolačných vlastností danej budovy. Pokiaľ ide o realizovanie stavby, ktorá nebude slúžiť ako bytové priestory, v takomto prípade sa do úvahy berú aj iné energetické parametre, ako sú napríklad energie týkajúce sa osvetlenia, vetrania a chladenia. Súčasťou projektového vyhodnotenia by malo byť taktiež aj rozhodnutie, ktoré sa týka výberu izolácie, jej hrúbky a rovnako aj pripravenosti na ohrev vody.

energetické triedy

Na základe zrealizovaného projektového hodnotenia sa tým pádom sleduje to, či je konkrétna budova spĺňa energetické kritériá stanovené v norme, ktoré sa následne kontrolujú aj pri vyhotovovaní energetického certifikátu. Keď počas http://www.socpoist.sk/ako-sa-spravat-pocas-pn/64244s uplynutého času medzi projektovým vyhodnotením a energetickým posúdením kvôli certifikátu nenastali žiadne významné zmeny, budova bude zaradená do niektorej z energetických tried. Energetické triedy sa rozdeľujú do viacerých kategórií, pričom jednotlivé kategórie majú pomenovanie označené veľkými písmenami od A po G. Pri novostavbách postavených po začiatku kalendárneho roku 2016 sa vyžaduje, aby stavba spĺňala štandardy energetickej triedy A1. Bez získaného vyhodnotenia vo forme energetického certifikátu nie je možné schváliť úradnými inštitúciami kolaudačný proces.

Copyright © 2021 | Všetky práva vyhradené.