Svetová dedina

Svetová dedina

Sedem miliárd obyvateľov Zeme je závratné číslo. Tento počet sa však zvyšuje každý deň, ľudstvo neprestáva rásť, ale môže to byť len do určitého bodu, keď človek začne degenerovať podobne ako myši či potkany. Tento stav spôsobí, že sa populácia počet ľudí na svete bude znižovať, ale kedy sa tak stane, s istotou nevie určiť nikto. Nám zostáva len dúfať, že ešte nejakých pár desaťročí sa nezmení nič…

zeměkoule

Zaujímavé zloženie svetovej dediny

Zaujímavá je teória, v ktorej sa hovorí, že ak by svet bol formovaný len do jednej dediny, ktorá by mala tisíc obyvateľov, tak Slovákov by tam zastupoval iba jeden jedinec. Európanov by tam bolo dokopy 94 členov. To je dôkaz o tom, ako málo je Slovákov v porovnaní s množstvom ľudí na celom svete. V počte by nás predbehli aj Česi. V najväčšom počte by tam boli zastúpení obyvatelia Ázie s 584 ľuďmi, za ňou by nasledovala Afrika so 124 obyvateľmi. Jazyk, ktorým by hovorilo najviac ľudí, je veľkým prekvapením. Nebola by to angličtina, ale čínština. Je to tak, pretože Číňania tvoria veľké percento obyvateľov zemegule. Slovenčina sa radí medzi ďalších 200 nevýznamných malých jazykov sveta.

Žijeme si celkom dobre

Detí by bola jedna tretina z celkového počtu obyvateľov a starších ľudí nad 60 rokov by sa tam nachádzalo len 60. Na to, že Európa starne, je to dosť veľký paradox, nie? Počet Európanov v tejto vekovej kategórii uvedený nie je. Na tisíc ľudí by tam figuroval iba jeden doktor, ale utečenci by tam boli až traja. Automobil by vlastnilo len 70 ľudí. Z tohto výpočtu vyplýva, ako dobre sa na Slovensku vlastne máme, keďže u nás vlastní auto takmer každý človek. Ale na druhej strane 70% ľudí by bolo negramotných, no 100 ľudí z tohto počtu by ovládalo jadrové zbrane, a to by bola reálna hrozba zničenia celej dediny.

Problémom by bol jazyk

Ak sa hlbšie zamyslíme nad spôsobom komunikácie medzi ľuďmi, zisťujeme, že veľmi by sme si s ostatnými nerozumeli, keďže by sme tam boli sami, a tak by po slovensky okrem nás nehovoril nikto. Rozprávať by sme sa mohli maximálne tak s Čechmi alebo s obyvateľmi, ktorí by hovorili jazykom, ktorý by sme ovládali aj my. Smutné na tom je, že postupom času by sme svoju rodnú reč museli úplne zabudnúť.

tibet

Všetky tieto prípady sú uvádzané len v rovine teórie a nič podobné sa zrejme nikdy, bohužiaľ či našťastie, nestane.

Copyright © 2021 | Všetky práva vyhradené.